• Phần đất lưu không nộp tiền SDĐ thế nào?

  Bà Võ Thị Minh Nguyệt mua 1 căn nhà từ ngày 1/7/1975, đã được cấp Giấy chuyển dịch mua bán nhà và đang ở ổn định. Trước năm 1966 trong khuôn viên đất và nhà bà Nguyệt có một phần nhỏ diện tích bên cạnh nhà dôi ra, bề ngang 0,7m...
  Phần đất lưu không liền kề này đã được UBND Quận cấp phép xây dựng kiên cố. Nay, bà Nguyệt muốn biết khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì có phải đóng tiền sử dụng đất đối với phần diện tích lưu không liền kề không?

  Đất lưu không liền kề - hình minh họa
  Trả lời:

  Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất

  Theo khoản 4, Điều 3, Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

  -Đất đã sử dụng ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấnxác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai 2003;

  - Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất ở trước ngày 15/10/1993 theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở phải nộp tiền sử dụng đất

  Tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung khoản 5 vào Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất như sau:

  “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau:

  a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, thu tiền sử dụng đất bằng 50% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở.

  b)Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở mới; đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở thu bằng 100% tiền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

  Trường hợp bà Võ Thị Minh Nguyệt, căn cứ các quy định nêu trên, phần diện tích nhà mua 1/7/1975, đã được nhà nước cấp Giấy chuyển dịch mua bán nhà và ở ổn định cho đến nay, khi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần diện tích này không phải nộp tiền sử dụng đất.

  Đối với phần đất lưu không, không có giấy tờ, gia đình bà Nguyệt đang sử dụng, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993; phần đất lưu không này đã được UBND quận cấp giấy phép xây dựng nhà ở, nay được UBND phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì theo quy định tạikhoản 4, Điều 50 Luật Đất đai; khoản 4, Điều 3 Nghị định 198/2004/NĐ-CPphần đất này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

  Trường hợp gia đình bà Nguyệt được UBND quận cấp giấy phép để xây dựng nhà ở trên phần đất mua có giấy tờ, nhưng đã lấn chiếm phần đất lưu không liền kề để cơi nới thêm diện tích xây dựng nhà ở, nay UBND phường xác định phần đất lưu không đó là đất lấn chiếm nhưng phù hợp với quy hoạch khu dân cư, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì được cấp giấy chứng nhận và gia đình bà Nguyệt phải nộp tiền tiền sử dụng đất cho phần đất lấn chiếm theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 120/2010/NĐ-CP nêu trên.

  Theo chinhphu
 • Nhà đất
 • TìmViệc.VN
 • Tải về thanh Công cụ!
 • Giá vàng SJC

 • Nhà đất Cần bán

 • Nhà đất Cho thuê