• Doanh nghiệp “hết cửa” triển khai dự án nếu không đủ vốn đối ứng

  Thời gian tới, Chính phủ sẽ siết chặt hơn việc quản lý năng lực tài chính cảu các chủ đầu được giao đất nhằm đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng tiến độ của dự án đầu tư, tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai như hiện nay.

  Ngày 7/1 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai mới năm 2013.

  Một trong những nội dung đáng chú ý là việc, dự thảo nêu rõ điều kiện về năng lực tài chính của chủ đầu tư nếu muốn được triển khai các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ dự án, khắc phục tình trạng chậm tiến độ do đói vốn dẫn đến bỏ hoang hàng triệu mét vuông đất như hiện nay.

  Theo đó, điều 20 của Dự thảo đã đưa ra Quy định chi tiết về điều kiện đối với chủ đầu tư xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

  Những đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là chủ đầu tư).

  Điều kiện đối với chủ đầu tư ngoài đảm bảo ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư còn phải đảm bảo điều kiện về năng lực tài chính và không vi phạm các quy định của pháp Luật Đất đai.

  Các dự án phải áp dụng điều kiện về năng lực tài chính của chủ đầu tư, gồm: Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại, bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai; dự án có sử dụng đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hoặc của địa phương;

  Mặt khác, các quy định về năng lực tài chính của chủ đầu tư sẽ không áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; các dự án, chương trình xã hội hóa; các dự án đầu tư sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất.

  Về năng lực tài chính: Các chủ đầu tư thực hiện các dự án nêu tại điểm a khoản này phải đảm bảo điều kiện có vốn thuộc sở hữu của mình dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha và không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

  Ngoài ra, để được phép triển khai dự án, các chủ đầu tư không được vi phạm các quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định.

  Chính phủ yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư để công khai trên trang thông tin điện tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nêu rõ các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định các điều kiện trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

  Đồng thời, tiến hành thẩm định các điều kiện khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh hoặc thẩm định dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

  Hiện dự thảo đang được Chính phủ lấy ý kiến từ nhân dân và sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới khi Luật Đất đai chính thức có hiệu lực thi hành vào tháng 7/2014.

  Theo Bizlive
 • Nhà đất
 • TìmViệc.VN
 • Tải về thanh Công cụ!
 • Giá vàng SJC

 • Nhà đất Cần bán

 • Nhà đất Cho thuê