• Hà Nội: Thực hiện quy định mới về sử dụng tiền đấu giá đất

  UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24-6-2013.
  Ảnh minh hoạ. Ảnh: Internet.

  Cụ thể, về thu, nộp tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố nêu rõ: Mọi khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Hà Nội được nộp vào tài khoản Tạm thu chờ nộp ngân sách của cơ quan Tài chính để quản lý, theo dõi, bao gồm: Tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội; Tiền phí đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa sử dụng hết; Các khoản tiền phạt do vi phạm quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, phạt do chậm nộp tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất.

  Sở Tài chính quản lý đối với nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất các dự án do Thành phố giao tổ chức phát triển quỹ đất, các sở, ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước, quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu nhà ở do Thành phố quản lý.

  Toàn bộ số thu đấu giá được nộp vào tài khoản Thu đấu giá quyền sử dụng đất của Sở Tài chính tại KBNN Hà Nội quản lý, sử dụng theo quy định.

  Cũng theo UBND thành phố, các Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp quận, huyện quản lý nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất đối với: các dự án do UBND cấp huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá theo quyết định của UBND Thành phố; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư do UBND các quận, huyện quản lý đầu tư theo phân cấp.

  Phòng Tài chính - Kế hoạch mở tài khoản tạm thu tại KBNN quận, huyện để theo dõi, quản lý tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với các quận, huyện đã mở tài khoản riêng để theo dõi số thu đấu giá quyền sử dụng đất thì tiếp tục sử dụng tài khoản đã có để quản lý.

  Về sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố quy định cụ thể số thu đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định trúng giá được sử dụng như sau: Hoàn trả kinh phí ngân sách (Thành phố, quận, huyện, thị xã), Quỹ Phát triển đất đã ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá.

  Căn cứ vào số tiền chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện nộp ngân sách Thành phố (đối với dự án do ngân sách Thành phố ứng vốn), nộp ngân sách quận huyện (đối với dự án do ngân sách quận, huyện, thị xã ứng vốn) hoặc hoàn trả vốn ứng trước cho Quỹ Phát triển đất Thành phố.

  Trường hợp dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá chưa được phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện nộp hoàn trả ngân sách (Thành phố, quận huyện, thị xã) theo số tiền đã giải ngân cho dự án qua Kho bạc nhà nước hoặc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (số liệu đã được đối chiếu, xác nhận giữa chủ đầu tư dự án và KBNN hoặc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố); hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố số vốn đã ứng theo xác nhận giữa chủ đầu tư và Quỹ Phát triển đất Thành phố.

  Về thực hiện ghi thu, ghi chi số vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố ứng vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hết năm, cơ quan tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi số vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố ứng vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: Đối với các dự án của Thành phố giao tổ chức phát triển Quỹ đất, các sở, ngành đầu tư cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá: Sở Tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách thành phố theo quy định.

  Đối với các dự án của Thành phố giao quận, huyện đầu tư cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá: Hàng quý (10 ngày sau khi kết thúc quý), Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, tổng hợp số vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố ứng vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của từng dự án theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo quy định, gửi Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi. Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư do UBND các quận, huyện quản lý đầu tư theo phân cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách quận huyện theo quy định.

  Thành phố yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất; các khoản tiền phạt do vi phạm quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản do Sở Tài chính quản lý đối với các dự án do Thành phố quản lý giao tổ chức phát triển Quỹ đất, các Sở, Ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá.

  Ngoài ra, các đơn vị được giao tổ chức đấu giá, các chủ đầu tư thực hiện dự án phải thực hiện thu, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản của cơ quan tài chính theo quy định; Cung cấp các hồ sơ pháp lý về dự án gửi cơ quan tài chính để thực hiện hoàn trả ngân sách hoặc Quỹ Phát triển đất Thành phố số vốn đã được ứng trước cho dự án.

  Theo HQ Online
 • Nhà đất
 • TìmViệc.VN
 • Tải về thanh Công cụ!
 • Giá vàng SJC

 • Nhà đất Cần bán

 • Nhà đất Cho thuê