• Xem xét cấp sổ đỏ trong vùng quy hoạch treo

  Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, đối với các khu vực có quy hoạch nhưng chưa triển khai (quy hoạch treo), nếu quy hoạch đã được điều chỉnh phù hợp với quy hoạch đất ở thì sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận…
  Gần 120.000 trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận

  Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết, đến nay, cả Thành phố đã cấp được 1.043.848 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 94,6% các trường hợp đủ điều kiện đã kê khai.

  Tính riêng 6 tháng đầu năm 2012, các quận huyện, thị xã thuộc Thành phố đã cấp được 29.088 giấy chứng nhận và đây là một con số cho thấy có sự chuyển biến tích cực.

  Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thành phố cũng cũng đánh giá, công tác cấp Giấy chứng nhận nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của Thành phố và nhu cầu của người dân. Nhiều phường, xã, thị trấn còn để xảy ra tình trạng vi phạm về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến công tác này của toàn Thành phố.

  Phó Chủ tịch Thành phố khẳng định, các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận hầu hết là những trường hợp có nguồn gốc và quá trình sử dụng phức tạp, không đáp ứng yêu cầu của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận. Theo đó, có khoảng 112.000 trường hợp/191.835 trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thành phố cũng thừa nhận, có một số quy định của pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế.

  Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết, hiện nay, UBND Thành phố đã báo cáo các cơ quan Trung ương để nghiên cứu, báo cáo Chính phủ bổ sung, sửa đổi trình tự, thủ tục và nơi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của các tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở bán.

  Trong khi các cơ quan Trung ương xem xét, ông Khanh yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo đúng quy định hiện hành, theo một quy trình thống nhất là: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội là cơ quan thẩm tra các điều kiện khi cấp Giấy chứng nhận, ra văn bản thông báo cho chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tiếp các thủ tục và thực hiện thủ tục đăng ký biến động trên bản đồ (nếu có)

  Sau đó, phòng chức năng của UBND quận, huyện, thị xã thụ lý, thẩm định hồ sơ, trình UBND quận, huyện, thị xã cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền và giảm thời gian, thủ tục giải quyết.

  Trong vùng quy hoạch "treo", trường hợp quy hoạch được điều chỉnh, phù hợp với quy hoạch đất ở thì sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

  Xem xét cấp Giấy chứng nhận trong vùng quy hoạch treo

  Song song với những định hướng chung, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng đề ra hướng giải quyết đối với những trường hợp cụ thể trên địa bàn Thành phố.

  Theo đó, đối với trường hợp các hộ gia đình sử dụng nhà đất tự quản ở phường Bách Khoa và phường Đồng Tâm, Phó Chủ tịch Thành phố giao UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo UBND hai phường này khẩn trương kiểm tra, làm thủ tục xác nhận về tình trạng sử dụng đất để Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục bán nhà, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 61/CP.

  Những trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ hợp pháp về đất, việc cấp Giấy chứng nhận phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận chứ không xét đến thời điểm phê duyệt và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

  Đối với các khu vực có quy hoạch nhưng chưa triển khai (quy hoạch treo), Phó Chủ tịch Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, báo cáo Sở Quy hoạch Kiến trúc để chủ trì cùng các Sở, ngành xem xét, rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND Thành phố xem xét. Trường hợp quy hoạch được điều chỉnh, phù hợp với quy hoạch đất ở thì sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

  Các trường hợp đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện nhưng chưa được thực hiện trong thời gian dài, UBND các quận, huyện, thị xã phải tổng hợp các dự án cụ thể, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan xem xét. Trường hợp chấm dứt thực hiện dự án, thu hồi quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thì xem xét việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

  Đối với các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công, UBND các quận, huyện, thị xã phải thanh tra, kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện thì xét cấp Giấy chứng nhận và thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  Về việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp mua nhà tái định cư, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất theo hướng giao quyền hạn tối đa cho UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND Thành phố xem xét trong tháng 8/2012.

  Những trường hợp sử dụng nhà đất tại khu vực vành đai 2, 3, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Văn hóa phải kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất giải quyết vướng mắc trong việc xác định, khoanh vùng di tích lịch sử và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với Luật di sản văn hóa hiện hành

  Theo VnMedia
 • Nhà đất
 • TìmViệc.VN
 • Tải về thanh Công cụ!
 • Giá vàng SJC

 • Nhà đất Cần bán

 • Nhà đất Cho thuê