• "Chính phủ ban hành khung giá các loại đất là cần thiết"

  “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, Nhà nước có quyền quyết định giá đất, do đó việc quy định Chính phủ ban hành khung giá các loại đất là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật về giá…”.
  Hôm nay (17/6), Quốc hội dành một ngày thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Văn Giàu nêu quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ý kiến đề nghị bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá các loại đất.

  Đề cập đến nguyên tắc định giá đất (110), báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu trình bày sáng 17/6 nêu, có ý kiến cho rằng việc quy định về nguyên tắc, phương pháp định giá đất là rất khó vì quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu. Nhiều loại đất, nhiều khu vực chưa phát sinh chuyển nhượng, đấu giá nên rất khó xác định giá thị trường, do đó, đề nghị giá đất do Nhà nước quy định thống nhất.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định giá đất cụ thể

  Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị quy định rõ thời điểm xác định giá đất và thời điểm quyết định giá đất. Có ý kiến đề nghị đối với “đất sản xuất kinh doanh” chủ yếu được Nhà nước giao không thu tiền (đất nông nghiệp) hoặc cho thuê theo thời hạn, thị trường chuyển nhượng không phát triển nên chủ yếu xác định giá theo phương pháp thu nhập.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, theo các quy định của pháp luật hiện hành, quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu được tham gia thị trường bất động sản.

  Dự thảo Luật quy định việc định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc theo mục đích sử dụng; thời hạn sử dụng; phù hợp với giá đất phổ biến của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, đấu giá thành công hoặc phù hợp với thu nhập từ việc sử dụng đất đối với trường hợp xác định được thu nhập…

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 110: "Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất thành công hoặc phù hợp với thu nhập từ việc sử dụng đất đối với trường hợp xác định được thu nhập”.

  Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất đối với từng loại đất. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Để định giá đất phải áp dụng nhiều phương pháp khác nhau tùy theo loại đất, thông tin giá đất thị trường, thu nhập từ việc sử dụng đất. Vì vậy, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thể theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

  Ý kiến khác đề nghị bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá các loại đất. Về việc này Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, Nhà nước có quyền quyết định giá đất, do đó việc quy định Chính phủ ban hành khung giá các loại đất là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật về giá…

  Về áp dụng bảng giá đất do Nhà nước quy định (Điều 112), có hai loại ý kiến khác nhau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, khung giá đất, bảng giá đất của Nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền do pháp luật quy định nên luôn có độ trễ so với sự biến động của giá đất trên thị trường. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất, đề nghị quy định áp dụng bảng giá đất theo phương án 2.

  Bảng giá đất chỉ áp dụng đối với các trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất…

  Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể để làm căn cứ trong các trường hợp: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…
  Theo Infonet
 • Nhà đất
 • TìmViệc.VN
 • Tải về thanh Công cụ!
 • Giá vàng SJC

 • Nhà đất Cần bán

 • Nhà đất Cho thuê