• Nhà ở thu nhập thấp sẽ được ưu tiên đặc biệt

  Để phát triển nhà ở cho mọi người trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ làm tốt nhất vai trò hoạch định chính sách của mình. Bộ sẽ dành ưu tiên cho việc phát triển nhà đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp
  .
  Trong buổi hội thảo ngành xây dựng năm 2011 chiều 17/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tổng kết: trong thời gian qua Bộ đã cố gắng làm rất nhiều việc, đã có những thành công nhất định nhưng chắc chắn còn một số điều chưa được như ý.

  Dự án nhà ở thu nhập thấp sẽ được ưu tiên đặc biệt - hình minh họa
  Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chia thành một số nhóm vấn đề quan tâm là chiến lược phát triển nhà ở, giải pháp để thực hiện; thị trường bất động sản đang có nhiều vấn đề, giải pháp cho nó, dự báo về sự phát triển của thị trường này; liên quan đến phân phối nhà ở, nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho người thu nhập thấp và làm thế nào để người thu nhập thấp được sở hữu nhà…

  Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh rằng, trọng tâm trong thời gian tới của ngành xây dựng là tập trung triển khai tốt nhất Chiến lược phát triển nhà. Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đến phát triển nhà ở xã hội. Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ tối đa việc phát triển nhà trong thời gian tới theo đúng chức năng là cơ quan hoạch định chính sách.

  Liên quan đến diễn biến của thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, thị trường bất động sản đóng băng như hiện tại có hai mặt của nó. Thứ nhất là thị trường đang phản ánh đúng bộ mặt của nó khi cung đã vượt cầu. Thứ hai là làm cho nền kinh tế gặp khó khăn hơn. Trả lời cho câu hỏi có “cứu” thị trường bất động sản không, Bộ trưởng Dũng cho biết sẽ làm thế nếu bất động sản đóng băng gây ảnh hưởng trầm trọng cho nền kinh tế.

  Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Điều này đã quy định trong Chiến lược phát triển nhà và Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

  Trước hết là hỗ trợ cho người còn khó khăn về nhà ở là hoàn thiện cơ cấu pháp luật liên quan đến nhà ở chứ không thể nói mồm đc, chính sách có liên quan đến nhà ở. Thứ hai là làm tốt công tác quy hoạch. Trong Nghị định phát triển đô thị do Bộ Xây dựng sắp trình Chính phủ sẽ nói rõ trong quy hoạch đặc biệt là quy hoạch phân khu phải chỉ rõ khu đất sẽ dành để làm nhà ở xã hội và không được sử dụng vào mục đích khác.

  Đất làm nhà xã hội thì phải được ưu tiên. Ví dụ thu hồi đất này thì Nhà nước sẽ chi trả tiền giải phóng mặt bằng… Bộ Xây dựng không có tiền để cho người dân, nhưng Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm trình Chính phủ để hoàn thiện cơ chế chính sách theo đúng đường lối.

  Cho phép huy động nhiều nguồn lực cùng đầu tư khi làm nhà xã hội, nhà nước đầu tư, hình thức BOT… và nhà nước quản lý quỹ nhà đó bán với giá rẻ cho các đối tượng có nhu cầu mua nhà, thuê nhà. Hiện nhu cầu cho thuê nhà ở rất lớn. Nhiều người chia sẻ với tôi về điều này. Rất nhiều người sẽ tự hào là có nhà độc lập thuê lâu dài của nhà nước chứ không phải của tư nhân.

  Hỗ trợ các cơ quan làm tư vấn, thiết kế các dự án để giá rẻ, nhưng chất lượng. Giải pháp làm nhà giá rẻ nhưng chất lượng tốt; Bộ Xây dựng chỉ có thể hỗ trợ như thế này mà thôi.

  Chiến lược phát triển nhà vừa mới phê duyệt, nên lộ trình cụ thể cho kế hoạch phát triển nhà vẫn chưa có. 4 điểm mới của Chiến lược phát triển nhà:

  Điểm mới nhất là đây là lần đầu tiên chúng ta có Chiến lược phát triển nhà. Chúng ta cũng lần đầu tiên khẳng định nhà ở là điều kiện để phát triển con người toàn diện, thực hiện mục tiêu vì con người. Là bước để để hiện thực hóa chủ trương của Đảng là phát triển Việt Nam trở thành nước kinh tế thị trường bền vững. Dùng thị trường làm phương tiện để đi đến chủ nghĩa xã hội.

  Ít có nước nào trên thế giới có thu nhập bình quân 1000 USD/người lại có những chính sách vì con người như vậy. Trong quá trình phát triển của các nước, Mỹ là ví dụ, nếu có thu nhập 1000 USD/đầu người sẽ có nhiều vấn đề xã hội phức tạp, bất ổn. Và sẽ có sự phân hóa trong xã hội về giàu nghèo, chủng tộc.

  Nhưng ở VN lại khác, chúng ta đã có chính sách quan tâm đến con người và khẳng định thành chiến lược, rõ rang hơn, mạch lạc hơn về vấn đề lấy con người làm gốc. Ở khía cạnh tích cực, phát triển nhà ở sẽ là điều kiện để phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH-HDH.

  Lần đầu tiên Chiến lược phát triển nhà khẳng định phát triển nhà ở là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và của người dân. Cũng đã từng có quan điểm phát triển nhà ở theo thị trường nhưng lần này Chính phủ khẳng định rõ phát triển nhà là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và người dân. Chúng ta đã làm được nhiều việc như 167 nhà cho đồng bào sông Cửu Long, nhà vượt lũ miền Trung… Nhưng người dân chưa thấy hết được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề này. Việc chúng ta đưa ra Chiến lược cho thấy chúng ta đặt mục tiêu chính trị là phát triển nhà ở cho người nghèo

  Trong Chiến lược phân rất rõ ra hai loại nhà ở: Một mặt xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển nhà theo nhu cầu của thị trường. Nghĩa là cầu đến đâu cung đáp ứng như thế. Chúng ta hoan nghênh những người có đủ điều kiện mua nhà ở theo cơ chế thị trường và có khả năng chi trả theo cơ chế thị trường để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đồng thời, còn chú trọng đến việc hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội (nhà ở thị trường phi hàng hóa) có nhu cầu, có thị trường nhưng việc thanh toán không theo quy luật của kinh tế thị trường

  Nhà ở xã hội được Chính phủ quan tâm hơn - hình minh họa
  Chiến lược phát triển nhà của Chính phủ cũng cụ thể hóa 8 đối tượng cho nhà ở xã hội gồm:

  + Giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.

  + Giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn có khó khăn về nhà ở.

  + Nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị có khó khăn về nhà ở.

  + Giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ có khó khăn về nhà ở.

  + Nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang có khó khăn về nhà ở.

  + Nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở.

  + Giải quyết nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cáo đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có khó khăn về nhà ở.

  + Giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội đặc biệt khó khăn (người tàn tật, người già cô đơn, người nhiễm chất độc da cam…) có khó khăn về nhà ở.

  Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, triển khai như thế nào, làm như thế nào, trong Chiến lược đã nói rất rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành. Trong đó, Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ tham gia thực hiện chính sách. Chính sách có vào cuộc sống hay không thì phải có kế hoạch tổ chức thực hiện từ cơ sở trở đi. Điều này rất quan trọng, Bộ Xây dựng không làm được nếu các địa phương không làm.

  Theo vnMedia
 • Nhà đất
 • TìmViệc.VN
 • Tải về thanh Công cụ!
 • Giá vàng SJC

 • Nhà đất Cần bán

 • Nhà đất Cho thuê